το ξεκίνημα

Αρχή της οικογενειακής επιχείρησης υπό την επωνυμία Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα “Παναγιώτα” από τους Γεώργιο Δημητριάδη και Παναγιώτα Δημητριάδου τους πρεσβυτέρους.