ανακαίνιση

Πλήρης ανακαίνιση των χώρων του κτιρίου και των Διαμερισμάτων (εσωτερικοί – εξωτερικοί)