το σήμερα

Συνέχιση της υπηρεσίας παροχής διαμερισμάτων αναψυχής υπό νέα διεύθυνση. Από τους Γιώργο Δημητριάδη και Παναγιώτα Δημητριάδη τους νεότερους. Νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, ίδιος στόχος. Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.